VOLLERUP JAGTFORENING

Seneste Nyt 2021 >>

Bukkejagten 2022 - buk nr. 2

Vollerup, den 27. maj 2022

Der skulle ikke gå mere en et døgn førend buk nr. 2 måtte lade livet.

Stort tillykke til Benny med den flotte buk.

Buk nr. 2:       6'er

Den:              17.5. - kl. 6,06

Sted:            Vestermark

Afstand         125m

Antal skud:   2

Hvem skal have den sidste buk ?

Bukkejagten 2022 - buk nr. 1

Vollup, den 27. maj 2022

Allerede lige efter solopgang blev der løsnet skud i foreningen. Dog var den buk ikke med til bukkekaffen.

Men en eftersøgning med hjælp af Claus Bruun Jørgensen og hans hund gav resultat. Bukken var forendt nær, hvor skytten havde skudt til bukken.

Stort tillykke til Frank Ludvigsen med bukken:

Buk nr. 1:   ulige 6'er

Den            16.5. - Kl. 5,15

Sted:          Ludvigsens Sø - fra hochsit

Antal skud: 1

Bukkekaffe

Vollerup, den 16. maj 2022

11 bukkejægere havde taget imod invitationen til bukkepral/-kaffe i jagthytten. Morgernkaffe med rundstykker og det hele var klar på præmieredagen. Lækkert tilbehør og en lille skarp var der også.

Bukke fra eget terræn var en mangelvare. Dog havde Frank Ludvigsen skudt tils en buk, men ikke leveret i første omgang - var dog forendt viste det sig senere. Godt med en svejshund.

Carsten Tondering havde dog en buk med i bilen - en 6'er skudt i Løjt Skovby.

Vi havde en glant morgen i Jagthytten - tak til bestyrelsen for en hyggelig afslutning på morgenjagten.

Knæk og bræk

Jagtkalender og Aktivitetskalender 2022

Vollerup, den 28. april 2022

Så er Jagtkalender og Aktivitetskalender for det kommende år offentliggjort - se under menupunkterne.

Indkaldelse til generalforsamling i Vollerup Jagtforening

Vollerup, den 2. februar 2022

Hermed opslåes indkaldelse til generalforsamling i Vollerup Jagtforening:

 

Vollerup, den 2. februar 2022

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i VOLLERUP JAGTFORENING

Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.30.

i Jagthytten

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.


2. Formandens beretning.


3. Regnskab.


4. Valg til bestyrelse.

  • Efter tur afgår:
  • Frank Lauridsen (modtager ikke genvalg),
  • Frank Ludvigsen, (modtager genvalg),
  • Henrik Bladt (modtager genvalg)

5. Valg af suppleant til bestyrelsen.

  • (Thomas Danielsen er suppleant)

6. Valg af revisor. 

  • Carsten Klindt

7. Fastsættelse af jagtleje.

8. Indkomne forslag.

  • Ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt.

  • Nyt fra markvildtslav v/Frank Ludvigsen

Sager som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt ihænde senest 8 dag før generalforsamlingen.

Kontingent skal betales til kassereren denne aften.

Bestyrelsen

Lodsejerjagten 2022

Vollerup, den 2. februar 2022

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at lodsejerjagten 2022 måtte aflyses. Dette pga. manglende tilsutning/tilmeldinger.

Decemberjagten 2021

Vollerup, den 2. februar 2022

Decemberjagten 2021 var deltagelsesmæssigt lidt præget af Corona/covid-19. Men det kunne ikke tage glæden fra jægerne, der nød det fine jagtvejr.

Se mere under Decemberjagten '15=>

Tilmelding til DecemberJagten 2021

Vollerup, den 29. december 2021

Hej jagtkammerater,

Decemberjagten 11.12.2021:

Så er det åbnet for tilmelding. Dette til Henrik eller Frank som sædvanligt.

Sidste tilmelding er fredag d. 3. december 2021

Hvert medlem må invitere 2 gæster !!

Mødested: Hos Tove og Kurt
Vollerup Byvej 30

Tidspunkt: 09,30

Middag efter jagten !!

Hilsen
Carsten Tondering, webmaster

Novemberjagten 2021

Vollerup, den 13. november 2021

I dag var det tid til årets Novemberjagt - se mere under 

Novemberjagten '15->

og

Jagtudbytte '12 mfl.

Hønsejagten 2021

Vollerup,den 20. september 2021

I lørdags var 24 jægere mødt til årets hønsejagt. Se mere herom under:

Hønsejagt 2015 m.fl 

Som følge heraf er jagtudbyttet opdateret på siden: Jagtudbytte '12 mfl.

Efterårsinfo. 2021

Vollerup,den 3. september 2021

Så er jagtsæsonen atter igang og derfor disse tre informationer: 

1.) Arbejdsdag i morgen lørdag er aflyst.

2.) Tilmelding til
     Hønsejagten d.18.9. er sidste frist d. 11.9. til Henrik eller Frank Lauridsen som sædvanlig.
     Mødested: Jagthytten kl 9.30

3.) Tilmelding til
     Skydekino Tellingstedt d. 24.9.
     er sidste tilmelding d. 17.9. til Frank Lauridsen.
     Mødested: Smedeland kl. 15.00

Knæk og bræk
Carsten T., webmaster