Medlemsliste

Opdat. 25.02.2023

Benny Nielsen

Mobil      2395 0325

(Suppleant)

Carsten Klindt

Mobil      2164 7581

(Medlem af bestyrelsen - forplejning og diverse)

Carsten Paulsen

Mobil      5118 6111


Christian Gram

Mobil      2442 9667

(Medlem af bestyrelsen - forplejning og diverse)

Frank Lauridsen


Mobil      2124 6623


Frank Ludvigsen

Mobil      4043 0403

(Medlem af bestyrelsen - kasserer og sekretær)


Henrik Bladt

Telefon   7464 6302
Mobil      4036 5957

(Formand og medlem af bestyrelsen)


Jacob Schmidt

Mobil      4218 1407

Jan Andresen

Jens Lorenzen

Mobil      2097 4448


Jørgen Schmidt

Mobil      2514 3533


Kurt Jørgensen

Mobil      5131 4830


(medlem af bestyrelsen - næstformand)

Morten Jørgensen

Mobil      2559 6457


Niels Ole Jacobsen

Mobil: Peter Gram


Mobil      2532 7464


Stephan Klindt

Mobil      6170 7501


Søren Kristensen

Mobil:  

Theodor Schmidt


Mobil      2147 7826

Thomas Danielsen

Mobil       2425 7114

VOLLERUP JAGTFORENING