VOLLERUP JAGTFORENING

Historie

Vollerup Jagtforening's historie

Fortalt af foreningens første formand, Jes Chr. –Wilhelmsen, til sønnen Peter Wilhelmsen i anledning af foreningens 50 års jubilæum d. 6.marts 1987.

JAGTLEJEN på Vollerup mark tilfaldt kommunekassen inden første verdenskrig for 40 kr. årlig. Jagtlejerne var Antoni Cornelsen (som har plantet skoven), Peter Petersen , Peter  Asmussen og Theodor Schmidt.

De havde jagten til efter krigen. Da den yngre generation vendte hjem efter krigen, syntes de, at jagtlejen var for lille, og den blev så sat op til 80 kr. Disse unge jægere som var utilfredse var Anton ”af Lines”, som boede vor Leif Nielsen bor, Henning Christensen, Lars Nielsen ”Pot” og Jes Chr. Wilhelmsen.

Efter genforeningen i 1920 blev jagten fri, så alle kunne gå over hele Vollerup mark, også på andres arealer. Dette endte med et stort røveri, - alle skød alt.

Så blev jagten igen udlejet efter største bud, som var 920 kr. Lejerne blev Peter Petersen og Carsten Schmidt. De delte jagten således, at Carsten fik Vestermarken og Peter Petersen fik Østermarken. Men op gennem tyverne blev skillingerne ret snart for små for de to lejere. Carsten Schmidt afstod jagten til Anton ”af Lines”, medens Peter Petersen holdt ud et år længere.

Så blev jagten udlejet til et konsortium fra Vejle af P.P. og C.S. for en pris af 1000 kr., så de tjente 80 kr. på jagten. Jægerne fra Vejle kom ca. hver fjortene dag i en rutebil i ca. 3 år. De jagede i en halvmåne, så alt blev dog ikke skudt.

Da jagtkontrakten var udløbet i 1929-30 blev jagten så på ny fri for alle, og så tog det kun til 1932, så var markerne renset for vildt.  Ingen tog noget som helst hensyn.

BJOLDERUP SOGNS JAGTFORENING blev så oprettet i 1932  med en afdeling i Bolderslev, Smedager og Vollerup, med mejeribestyrer Hans Schultz, Rebbøl mejeri som formand.

Grunden til at der blev lavet 3 afdelinger under Bjolderup Sogns Jagtforening var at medlemmer med et 2 kr. jagttegn kunne deltage i 3 sognejagter.  

I slutningen af trediverne blev afdelingerne selvstændige foreninger.

Vollerup Jagtforenings første formand var Jes Chr. Wilhelmsen indtil 1946. Herefter blev. Christian  Petersen, Østergård formand. Det videre forløb fremgår af protokollen.

Dette referat er afgivet af J. Chr. W. (84 år) til P.W. den 10. marts 1981 kl. 22.

Af Truels Beier / Aage Bladt