VOLLERUP JAGTFORENING

1. Arbejdsdag 2012

Vollerup, lørdag den 21. april 2012

Foreningen havde indkaldt til arbejdsdag denne flotte lørdag. Der var god opbakning til arbejdet og der vi blev opdelt i 3 grupper.

En gruppe tog til Lauridsens andehul og fik fældet og tyndet kraftigt ud, så fugle og vildt har god adgang til søen.

En anden gruppe tog sig af færdiggørelsen omkring afløb mv.

En tredje gruppe påbegyndte opsætning af køkkenelementer.

Endvidere blev der sprøjtet omkring jagthytten og musikanlæg opsat.

Til frokost havde bestyrelsen sørget for grill og øl/vand.

Tak for indsatsen til de fremmødte.