VOLLERUP JAGTFORENING

Optegnelser og Minder - 1937 til 2005

Optegnelser og Minder -

1937 til 2005VOLLERUP JAGTFORENING

OPTEGNELSER OG MINDER FRA 1937 til 2005

Jeg faldt over nogle gamle notater, som jeg engang har lavet. Hermed lidt nostalgi og  interessant læsning om hvad der er foregået i Foreningen i meget forkortet udgave.

20. juni 1937

Bestyrelse: Formand Jes Chr. Wilhelmsen, Næstformand Peter Petersen, Kasserer Nicolaj, Diedrichsen, Christian Bundesen og Henning Christensen.

1938.

Bruttoindtægt                                            636,79 kr.

Omkostninger                                           138,96 kr.

IALT                                                         497,83 kr.

Til fordeling  0,60 kr.  pr. ha.

Jagtforeningen har betalt præmie for:  

111 væsler, 112 krager og høge.

Krager og skader   1 patron i præmie indtil 1. februar

Februar og maj 2 patroner og derefter 1 patron

Drenge 20 øre for krageunger.

Signeret Christian Nissen

1939. 23. jan.

Generalforsamling.

171 agerhøns, 16 fasaner, 69 harer, 1 ræv, 97 krager, 21 væsler, 3 grævlinger, 1 dyr

Fordeles med 50 øre pr. ha.

Hver må skyde 2 fasaner; men er personlig og kan ikke afhændes.

24. juli.

Ansøgning om tilskud og vildt.

 Areal 800 ha.  Heraf  10 ha. skov, 20 ha. mose, 50 ha. eng ( afvandet) , 620 ha. ager

12 agerhøns til udsætning

80 kroner – 20 til vildtpleje, 15 forbrug, 45 bekæmpelse af rovvildt og flugtskydning

20 medlemmer

Modtaget 4 fasaner og 60 kroner

Peter Jørgensen: Udruget æg af ødelagte agerhønsereder. 15 stk. Udsat syd for byen

30. sept..

Fasanhaner kan skydes uindskrænket.

24. juli 1939

Ansøgning om tilskud og vildt.

Areal 800 ha. - Heraf 10 ha. Skov, 20 ha. Mose, 50 ha. Eng. (afvandet) 620 ha. Ager.

12 agerhøns

80 kr.             20 kr.             Til vildtpleje

            15  ” forbrug

                      45  ”              bekæmpelse af rovvildt og flugtskydning

20 medlemmer

Modtaget 4 fasaner og 60 kr.

Peter Jørgensen (bager) Udruget æg af ødelagte agerhønsereder – 15 stk. udsat syd for byen –

1,50 kr. pr. Stk.

8. marts 1940  -  7 par agerhøns – 45 kr.

1 april 1940. - Foredrag jagtkonsulent  - 6 kr.

                                             Medlemskontingent  4 kr.

1941.                                   55 harer, 2 ræve, 160 agerhøns, 45 krager, 16 væsler

                                            Harer 6 kr. , agerhøns 1,50 kr. Ræve 10 kr. + 15 kr.

                                            Politisag: Sagsøger Vilmar Hansen, Raved-mk. - 2,50 kr. For en agerhøne, som

                                            fejlagtig er skudt på hans arealer.

1942.                                   11 væsler, 47 krager, 16 skader, 4 høge.

                                            Køb af krageugle – 22,90 kr.

                                            Gravhundeejere   - 10,00  ”

                                            85 øre pr. Ha i jagtleje.

                                            Harer pris gennemsnit  - 7,55 kr.

                                            Agerhøns     ”                  1,75  ”

                                            Agerhøns sælges til Thomas Nygård, Aabenraa Rutebilstation for 2,00 kr. Usorteret

1943.                                   Arealleje 1,00 kr. pr. ha.

1944.                                   Agerhøns Ths. Nygaard – 2,50 kr.

                                            Arealleje – l,35 kr. pr. ha

27. juli 1945 Aktive medlemmer 10

14. aug. 1946 – Ekstraordinær generalforsamling om  foreningens fortsatte beståen eller opløsning.

22. aug. 1946 – Mødt var 19 lodsejere og medlemmer. Ved afstemning:  8 for, 9 imod, 1 ugyldig og

                                            1 blank.

                                            Det henstilles af formanden ikke at jage på Vilhelm Sørensens arealer. Evt.

                                            Anmeldelser fra lodsejere for overtrædelse  af jagtloven, skal jagtforeningen

                                            overtage.

14. okt. 1948. Medlemsmøde.

                                            Agerhøns til Thomas Nygård (Restaurant på rutebilstationen)   300 kr.

5. nov. 1949 – Gåsespil til fordel for vildtpleje.

1950-51.        Indkøb af harer – 210 kr.

                                            Nedlagt – 72 harer, 347 agerhøns, 1 ræv, 72 krager og 5 væsler.

                                            Udbetalt til lodsejere 1601 kr.

                                            Udsat harer:    1948            6

                                                                                        1949              6

                                                                                       1950              8 (2 døde under transport)

                                                                                        1951             6 (1    ”           ”                 12 fasankyllinger

1950                                    Nyt medlem – Jes Moos

1953                                           ”                Peter Bertelsen

                                                   ”                Martin Rasmussen

1954                                    I stedet for at invitere gæster hjem til frokost, skal det fremover foregå sammen med

                                             vore gæster i forsamlingshuset

                                            Fredede arealer.

1955                                    Udbytte;70  harer og 31 agerhønse

                                            Kontingent 10 kr. for ikke lodsejere.

                                            Agerhøns sælges til Gran Hotel for         4,00 kr.

1956                                    Kontingent alle aktive jægere 5,00 kr.

                                            Jagtudbytte:  95 harer, 122 agerhøns

                                            Jagtleje 2 kr. pr. ha.

1957                                    Generalforsamling; Jagtforeningens medlemmer må IKKE under nogen                                                                                omstændigheder leje arealer hos lodsejere under andre jagtforeninger.

                                            25 års jubilæum med Smedager -  Kaffebord og film

1958                                    Udsat 18 par agerhøns og 4 fasaner

                                            Hundeprøve

                                            Søge om spiritusbevilling ved fællesspisning

1960                                    Udbytte: 52 harer, 29 agerhøns og 19 ræve

1961                                    Udbytte: 52 harer, 98 agerhøns og 16 ræve

                                            Udsat: 20 agerhønsekyllinger

1962                                    Hundeprøve

                                            Skovejere vil selv have dyrejagt i skoven  (Referat i protokol fra 1934? )

                                            Nytegning for de næste 6 år.

                                            Udbytte; 40 harer og 40 agerhøns.

1963                                    NYT:  Fast pris pr ha. 2,00 kr. (Før blev overskuddet delt) 

1964                                    Dårligste år i foreningens historie- 650,00 kr i underskud. Jægere betaler 35 kr.

                                            Hundeprøve

1965                                    Kun 1 klapjagt (11. dec.)

                                            24 harer, 47 agerhøns.

                                            ”Gaspenge” - for rævegrave  1050,00 kr  (Rabies)

1967                                    Jagtkort stiger til 45,00 kr

                                            Kontingent til Jagtblad  16,00 kr. pr. år.

1969                                    Nytegning af arealer: 5 kr. pr. ha.

                                            20 medlemmer

                                            Gæstekort: l til hver jagt

                                            Medlemskontingent:           50,00 kr.

                                            27/2:   Alle aktive medlemmer der er fyldt 67 år, vil fremover være at betragte som

                                            ÆRESMEDLEMMER, med bibeholdelse af alle rettigheder.

                                            Peter Bertelsen: Kontaktperson med lodsejere.

1970                                    Udbytte: 24 harer, 55 agerhøns, 4 fasaner, 3 dyr.

                                            Hvert medlem betaler 50,00 kr. ekstra.

1971                                    Udbytte: 28 harer, 50 agerhøns, 3 fasankokke (Samme som i 1932)

                                            Hvert medlem 50,00 kr. Ekstra

1972                                    40 ÅRS JUBILÆUMSFEST MED LODSEJERE-

                                            Hæderstegn fra Landsjagtforeningen til Jes Chr, Wilhelmsen og Christian Petersen.

                                            Hundeprøve med 40 hunde.

1974                                    Peter H. Petersen, Østergård   -  Tilplanter 1 tdr. Land

                                            20 par agerhøns udsættes for jægeres regning

                                            Start på JAGTHORNSBLÆSNING. - Peter Wilhelmsen, Theodor Schmidt,

                                            Peter ”Tonne”,  Uwe Festersen, Truels Beier og Hans Peter Carstensen, Havsted.

                                            Som leder havde vi  Harald Jürgensen, Felsted.

1975                                    Nytegning af arealer;  6,00 kr pr. ha.

                                            Forslag om gravning af andehul.

                                            Kontingent 150,00 kr. Årlig

                                            Formand 50,00 kr til porto og telefon

                                            Lodsejerfest i efterår.

                                            Plantning af 3 km hegn Hedeselskabet

1976                                    Mindes Peter Jørgensen (Bager)

                                            Ved klapjagter opkræves 25,00 kr.  til spisning om aftenen – ellers i kassen

1977                                    Nye medlemmer: Uwe Festersen, Chr. Petersen og Gynther Terp

1978                                    Startgebyr  -  10 kr.

                                            Forslag om fredning af harer

                                            Forslag om kunstgrave

1979                                    Filmaften med Smedager – ”Ved Vidåens bredder”.

                                            Mindet: Hans H. Diedrichsen – (Købmand og mangeårig kasserer)

                                            ÆREMEDLEMMER  og medlemmer som er fyldt 67 år, er fritaget for

                                            medlemsbidrag, men skal betale for jagtblad

                                            Medlemsbidrag: 200,00 + 200,00 = 400,00 kr.

1980                                    Film med Smedager. ”Vadehavet” og ”Skov og krat”

                                            50,00 kr til kasse til omkostninger

                                            Lodsejer-repræsentant: Peter Bertelsen og Søren Elmose.

                                            Peter H. Petersen ”Østergård” : Forslag om vedtægter skal renskrives og l eksemplar

                                            til alle medlemmer

                                            Nytegning; 6,00 kr. pr. ha.

                                            Kunstgrave etableres

1981                                    Udsat 48 agerhøns.

1982                                    50 års jubilæum  -  Landsjagtforeningen har skænket POKAL og

                                            DIRIGENTKLOKKE

                                            Plante mellem El-master

                                            Forslag til revidering af vedtægter

                                            Mindet:  Jørgen Lauridsen

                                            Agerhøns-distrikter ophæves

                                            LANDSJAGTFORENINGENS Pokal skal indgraveres med alle formændenes

                                            navne

                                            Kragepokal til jæger med flest krager i årets løb

                                            GÅSESPIL ikke mere rentabelt   (Underskud)

1983                                    Nyt medlem: Henrik Bladt og Bent Lauridsen

                                            Andreas Petersen HÆDERSTEGN fra Landsjagtforeningen

                                            Jordfordeling

                                            Kun 1 klapjagt

                                            Harer udsættes

                                            Nye VEDTÆGTER vedtaget.

                                            MINDES Jes Chr. Wilhelmsen og Hans Festersen

1984                                    Møde om bukkejagt forår

                                            40 agerhøns udsættes         

                                            Mindet:  Jens Beier

                                            Chr. Glaser mistet Tysk Jagtterrier under rævejagt i ”Tonnes skov”- forgæves at

                                            grave med gravko.

1985                                    Nyt medlem Dirck  Petersen

1986                                    Ny jagtleje 10 kr. pr. ha.

                                            Generalforsamling § 5; Der vælges desuden en suppleant til bestyrelse og l revisor.

                                            Tilæg § 6: Forslag til vedtægtsændringer skal sendes til formanden senet 3 uger

                                            før generalforsamling.

                                            Svend Erik Boysen trækker sig som formand og medlem

                                            Plante ved ”Rørmose-gård”

1987                                    Lodsejerfest den 6. marts

                                            Kontingent 600,00 kr. årlig

                                            MINDES: Andres Petersen

                                            Forslag Andehul ved Asmus Ludvigsen  .  Er gravet  + 5 kunstgrave

1990                                    Nye medlemmer: Carsten Poulsen og Gynther Terp, Frank Ludvigsen, Søren Beier

                                            og Heri Christiansen.

                                            Film med naboforeninger: ”Jægerens vidunderlige liv.”

                                            Plante ved andehul.           

                                            1 halvdagsjagt.

1992                                    Tilskud til Regionsmøde   2x100,00 kr.

                                            7. marts – Lodsejerfest

                                            Forslag til ny jagtleje  -  15,00 kr pr. ha.

1993                                    Hundeprøve

                                            Udsat 12 ænder

                                            BLYHAGL udskiftes med stålhagl

1994                                    Udsat 9 harer fra Strynø

                                            Nye medlemmer: Jørgen Schmidt,, Kurt Jørgensen, Hans Chr. Mathiesen,

                                            Jens Lorenzen og Hans Petersen.

1995                                    2 gange hundeprøve  - Udsætte 48 agerhøns

                                            MINDSTE antal nedlagt vildt: 7 harer, 3 agerhøns, 4 rådyr, 4 ræve, 53 ænder, 4 duer,

                                            1 bekkasin og 2 krager.

                                            Gennemgang af gamle papirer

                                            Fisketur d. 4. april med ”Rosita”

                                            Frøblanding i brakmarker    -    Trådfælder

                                            5 nye bro-overgange

1996                                    Fisketur med ”Mik Petersen” den 4. maj

                                            Udsåning af vildtblanding i brakmarker

                                            PROTEST mod 40 m vindmølle i Rørmose

                                            Købt  53 FASANER ved Frank Ludvigsen  til lev. l. Sept.

                                            Fremstillet BURE OG FODERAUTOMATER ved Henrik Bladt

1997                                    Havjagt med ”Mik P.” 9. februar  -  10 edderfugle

                                            Nye medlemmer. - Asmus Ludvigsen og Carsten Klindt

                                            Hundeprøve

                                            AFTALE med Havsted Jagtforening: Ved gravjagt – gensidig skyde og gå i grav over

                                            jagt-skel.

                                            MINDES Peter Wilhelmsen

1998                                    Havjagt med ”Mik P.”  -  15. februar.  - 13 edderfugle

                                            Ny Jagtleje  -  30,00 kr. pr. ha.

                                            Aage Bladt foreslået som ÆRESMEDLEM   (26. marts 98) Vedtaget.

                                            Lodsejerfest i februar 1999

                                            Ekstraordinær Generalforsamling  - VEDTÆGTSÆNDRINGER

1999                                    Havjagt 24. januar. Med ”Mik P.”

                                            Lodsejerfest 6. februar.

                                            Generalforsamling 23. febr. - Rabat på medlemskontingent 25% ved kun deltagelse i

                                            fællesjagter.

                                            500,00 for PASSIV medlem vedtaget

                                            Kontingent til foreningen – 1500,00 kr.

                                                    ”   ¾ medlem            -  1200,00 kr

                                            Bestyrelsesmøde den 6. sept.  -  Ved 20 års medlemskab kan man forblive medlem

                                            ved fraflytning

 2000                                   Generalforsamling 23. febr.   -  Ovennævnte forslag vedtaget (ændring § 3)

                                            Ved 20 års medlemskab gives varigt  medlemskab ved fraflytning mod betaling.

2002                                    Vildt skudt i Vollerup/Havsted som falder ved modparten tilfalder

                                            Skytten/Foreningen.

                                            Nyt medlem  -  Carsten Tondering

2004                                    Hønsemøde d. 7. sept.  -  Jagtlejekontrakter  -  1. jan. 2005 til 31. de. 2009  - 5 år?

2005                                    Nye medlemmer:  Eskild Brodersen

2007                                    Nye medlemmer: Claus Jørgensen og Peter Lind

                                            Udmeldt:  Claus Schnoor

                                            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                            Aabenraa den 10. marts 2018

                                            Det er notater som jeg engang har været i gang med, som jeg nu har

                                            renskrevet. Håber det har lidt interesse.

Truels