Markvildtslav

Nyt markvildtslav i Vollerup

Vollerup, den 18. april 2014

VOLLERUP Jagtforenings arealer danner kernen i et nyt markvildtlav i Sønderjylland. Lavet blev dannet på et møde for områdets jægere og lodsejere i slutningen af marts på initiativ af Frank Ludvigsen fra Vollerup Jagtforening.


– Gennem et stykke tid havde jeg gået med tanken om at starte et markvildtslav op med basis i Vollerup Jagtforening, fortæller han og fortsætter:

– Jeg havde luftet tanken lidt over for et par jagtkammerater, der er med i nogle af de tilstødende jagtforeninger, for at høre, om de også ville gå ind i et sådant projekt, og på generalforsamlingen i Vollerup Jagtforening havde jeg det med som et punkt for at se, om det var noget, som jeg skulle arbejde videre med. Der blev nikket, og jeg kontaktede derefter de områder der støder op til foreningens terræner. Det samlede areal skulle som minimum gerne komme op på de 1000–1500 hektar, som et markvildtlav helst skal dække.

Det første informationsmøde, hvor markvildtkonsulent Morten Thorøe deltog for at fortælle om de muligheder, som idéen bag markvildtlav rummer, havde god tilslutning. Dette møde resulterede i en beslutning om at oprette et markvildtlav, der ud over Vollerup Jagtforenings arealer også omfatter arealerne under Smedager Jagtforening og Havsted Jagtforening samt flere private ejendomme og konsortier.

– Dermed kom vores samlede areal op over 2.000 hektar, lyder det fra en tilfreds Frank Ludvigsen, der på mødet blev udpeget som projektets lokale tovholder. 

Frank Ludvigsen håber imidlertid på at få endnu flere lokale jægere og lodsejere med i det frivillige samarbejde om at forbedre markvildtets livsvilkår. Han står gerne til rådighed med yderligere oplysninger om projektet på telefon 40430403.