Vildtpleje i Vollerup Jagtforening

Links til DJ og VFJ's sider om VILDTPLEJE m.m.

På generalforsamlingen i februar 2014 var der stemning for, at vi i foreningen arbejder på at undersøge muligheden for øget vildtpleje.

Der blev orienteret herom og uddelt informationsblade om forskellige former for vildtpleje - se følgende links:

Danmarks Jægerforbund:

http://www.markvildt.dk/page1274.aspx

Videncentret for landbrug - Faktaark:

https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/Natur-og-arealforvaltning/Natur-kultur-vildtpleje/Naturpleje/Sider/faktaark-naturtilag-i-marken_pl_13_1564.aspx

Videncentret for Landbrug - Tilskuds-/støtteordninger:

https://www.landbrugsinfo.dk/miljoe/natur-og-arealforvaltning/tilskudsordninger/natur-og-miljoe/sider/startside.aspx