Fotoalbum

Theodór og Benny er klar til parolen.

Uwe er også kommet :-)

"Statskassen" står åben - Peter og Frank står for registrering af jægerne. Kurt tjekker lige inden han går igang med parolen.

Kassedifference !!!! hvad gør vi ??

Blæserne Truels, Jørgen og Christian blæser jagt begyndt.

Der lyttes til formandens informationer ..

Formanden byder velkommen og giver vigtige informationer - bl.a.: der må skydes, hvad jagtloven tilllader, dog ønskes om muligt alene et rådyr nedlagt.

Første såt - holdleder Jørgen Schmidt giver anvisninger ved Storskoven

Der klappes i Storskoven.

Et af flere dyrelejer i Storskoven

Så er Storskoven klappet igennem - nu venter Ludvigsens andehul.

Så er vi klar - vi så dyr, ræv, hare og fasaner.

Så er vi klar til anden såt - Rørmosen.

En spegepølsemad nydes i det fine vejr.

Fadet er tomt - Jørgen fik ingen mad eller gjorde han ??

Carsten havde tre hunde med i dag. De kender deres plads ...

En flot parade

Der blæses flot for vildtet - tak Truels, Jørgen og Christian.

Lasse nyder Helga's gullasch - Uhm!!

Det smager ...

Der snakkes ...

... og spises

.. der gøres klar til næste omgang

Stig har placeret sig tættest ved gryderne.

Der hygges ...

Tove og Bo øser op - Helena uden for billedet

Helena i sving ...

Rygekupeen ...

Tak for i dag.

Den anden lørdag i december - den 12.12 - afholdtes den årlige decemberjagt.  46 jægere og 5 klappere mødte op til parolen i gårdspladsen hos formanden kurt Jørgensen. Bestyrelsen havde sørget for flot jagtvejr og god beværtning under og efter jagten. Jagten mønstrede - heldigvis - også 3 blæsere. Truels, Jørgen og Christian sørgede for en god start på dagen - de kan bare "det der".

Vi kunne også glæde os over mange hundefolk - det var bare super. De gjorde en rigtig god indsats.

Da jagten var slut og der blev gjort klar til paraden, kunne formanden gøre status over dagen. Kurt takkede for en god indsats og var godt tilfreds med udbyttet:

1 rådyr
4 harer
9 fasaner
6 ænder
1 bekasin

Det blev så til 52 ben. Bengættet blev efter "Hanne Lene"-metoden vundet af Carsten Nielsen. 

Efter paraden blev der budt på en god gang gullasch med tilbehør og derefter kaffe og berlinere - uhm!! Den lækre gullasch var igen tilberedt af Helga - tak Helga. Og anrettet af køkken-trioen: Tove, Helena og Bo. Også en tak til jer !

Formanden ønskede forsamlingen en GOD JUL.